Taxi (Hong Kong), olej, plátno, 100 × 95 cm, 2015
Taxi (Hong Kong), olej, plátno, 100 × 95 cm, 2015
Avenue HB, olej, plátno, 100 × 90 cm, 2015
Avenue HB, olej, plátno, 100 × 90 cm, 2015
Transfer neznámou megapolí, olej, plátno, 100 × 95 cm, 2018
Transfer neznámou megapolí, olej, plátno, 100 × 95 cm, 2018
Město mezi dnem a nocí, olej, plátno, 100 × 90 cm, 2019
Město mezi dnem a nocí, olej, plátno, 100 × 90 cm, 2019
Poledne v Marrákeši, olej, plátno, 100 × 90 cm, 2019
Poledne v Marrákeši, olej, plátno, 100 × 90 cm, 2019
Nádraží na předměstí, email, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1988
Nádraží na předměstí, email, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1988
Slunce v zálivu, olej, plátno, 100 × 95 cm, 2020
Slunce v zálivu, olej, plátno, 100 × 95 cm, 2020
Na bazaru, akryl, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1999
Na bazaru, akryl, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1999
Z Maroka, akryl, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1994
Z Maroka, akryl, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1994
Marrakech, akryl, olej, plátno, 100 x 90 cm, 1994
Marrakech, akryl, olej, plátno, 100 × 90 cm, 1994
Zlaté město, akryl, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1999
Zlaté město, akryl, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1999
Brána do mediny, akryl, olej, plátno, 100 x 90 cm, 1996
Brána do mediny, akryl, olej, plátno, 100 × 90 cm, 1996
Bugibba – Malta, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1989
Bugibba – Malta, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1989
Fez, akryl, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1994
Fez, akryl, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1994
Vesnice pod kopcem, akryl, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1995
Vesnice pod kopcem, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1995
Z Gabés, akryl, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1996
Z Gabés, akryl, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1996