Taxi (Hong Kong), olej, plátno, 100 × 95 cm, 2015
Taxi (Hong Kong), olej, plátno, 100 × 95 cm, 2015
Avenue Bourguiba, olej, plátno, 100 × 90 cm, 2015
Avenue Bourguiba, olej, plátno, 100 × 90 cm, 2015
Zlaté město, akryl, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1999
Zlaté město, akryl, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1999
Brána do mediny, akryl, olej, plátno, 100 x 90 cm, 1996
Brána do mediny, akryl, olej, plátno, 100 × 90 cm, 1996
Z Maroka, akryl, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1994
Z Maroka, akryl, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1994
Marrakech, akryl, olej, plátno, 100 x 90 cm, 1994
Marrakech, akryl, olej, plátno, 100 × 90 cm, 1994
Na bazaru, akryl, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1999
Na bazaru, akryl, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1999
Z Gabés, akryl, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1996
Z Gabés, akryl, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1996
Bugibba – Malta, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1989
Bugibba – Malta, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1989
Fez, akryl, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1994
Fez, akryl, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1994
Vesnice pod kopcem, akryl, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1995
Vesnice pod kopcem, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1995
Ze Sahary, akryl, olej, plátno, 100 x 95 cm, 1996
Ze Sahary, akryl, olej, plátno, 100 × 95 cm, 1996